چندیست که حال کشور و مردم ایران خوب نیست. ذکر دلیل آن زیاده‌گوییست و دلیل آن بر هیچکس پوشیده نیست. همچنین در حالی که هر رزو اخبار تلخ و ناامیدکننده بیشتری به گوش می‌رسد محدود کردن اینترنت منجر به از بین رفتن بیش از ۱۰ میلیون شغلی که برفضای مجازی حاکم بوده‌اند شده است. بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی نیز یا تعطیل شده و یا دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زدند.

در این بین کسب و کارهای زیادی در همراهی با مردم فعالیت‌های تبلیغاتی خود را تعطیل کردند اما برند فست فود عطاویچ ناراحتی خود از وضعیت موجود را به سبک جالب و متفاوتی نشان داد.

ویدئویی که در ابتدای صفحه قابل نمایش است تغییر موقت در لوگوی برند عطاویچ را نمایش می‌دهد. لوگویی که پیش از این یک لبخند را در خود جا داده بود حال چهره‌ای ناراحت به خود گرفته است.

همراهی کسب و کارها با آحاد ملت در این بزنگاه تاریخی به واقع قابل قدردانی و ستایش است.

بنر ثبت نام در تبلیغاتچی‌ها